HỮU NHƠN

Báo cáo chuyên đề

Ngoài việc giảng dạy kĩ năng ra mình còn tham gia các hoạt động báo cáo chuyên đề, những kĩ năng mình đã và đang áp dụng mỗi ngày, chia sẻ cho các bạn có thể ứng dụng vào trong cuộc sống hằng ngày của mình, giúp cho các bạn có cuộc sống tốt hơn và trở thành những người tử tế. Công việc này mình cũng đang rất cố gắng, nỗ lực và quyết tâm để theo đuổi. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được thực hiện đam mê truyền lửa.

Các chủ đề mà bản thân tâm đắc và nghiên cứu chuyên sâu: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường; Kĩ năng quản lý cảm xúc; Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện; Kĩ năng thể hiện sự tự tin; Kĩ năng tư duy và thực hành tiết kiệm tiền, sử dụng thời gian hiệu quả;…..

Shopping Cart