HỮU NHƠN

BLOG

Blog về những trải nghiệm trong cuộc sống, nghiên cứu, và làm việc của mình (Hữu Nhơn). Mình viết những đề tài: Thấu hiểu bản thân; Định hướng nghề nghiệp; Phát triển kĩ năng cho các bạn học sinh, sinh viên; Tâm lí học đường; Sức khỏe Tâm thần của học sinh, sinh viên. Ngoài ra, mình còn viết về các đề tài Tối ưu hóa cuộc sống – tất cả những điều mình cảm thấy có ích, có thể giúp mình và các bạn phát triển bản thân hơn. Hy vọng qua blog của mình, bạn tìm thấy điều gì đó có ích cho cuộc sống của bạn.

Shopping Cart