HỮU NHƠN

HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH

Cuộc sống là những hành trình dài mà chúng ta là những người du hành trên con đường ấy. Để đi đến được đích cuối cùng hạnh phúc con người cần thực hiện những hành trình nhỏ và không ngừng bước về phía trước như ai đó từng nói “Sống tức là thực hiện cuộc hành trình không thể trì hoãn”.

“Hành trình” là chặng đường, mục tiêu sống mà con người sẽ đi, sẽ nỗ lực để thực hiện. Đó là một hành trình dài nơi chứa đựng rất nhiều những cơ hội nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Để gặt hái được thành quả ngọt ngào nơi cuối chặng đường ấy đòi hỏi con người phải không ngừng cố gắng, nỗ lực và là những người bộ hành bền bỉ, kiên trì.

Dưới đây là hành trình của mình đã và đang trải qua (một vài dự án, hành trình học tập, nghiên cứu và làm việc của bản thân).

Shopping Cart