HỮU NHƠN

MC – Voice Talent

Mình có ước mơ sẽ trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Mình vẫn đang cố gắng, học tập, trau dồi không ngừng để hoàn thiện bản thân, thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn ở Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đam mê cầm mic đứng trên sân khấu luôn thôi thúc mình tiến lên từng ngày.

Shopping Cart